Teenused

Mootori tasakaalustamine

blankblank blank blank

Mootori tasakaalustamine on oluline osa high-performance ja võidusõidu mootorite ehitamise protsessis.

Mootori tasakaalustamine hõlmab endas:

 1. komponentide (kepsud, kolvide komplektid) tasakaalustamist
 2. pöörleva komplekti dünaamilist tasakaalustamist

Meie kahjuks ei paku dünaamilist, kuid pakume komponentide tasakaalustamist. Peale komponentide tasakaalustamist võib vajadusel lasta teostada dünaamilise tasakaalu kontrolli ja balanseerimise mujal. Meie oleme kasutanud selleks GTR OÜ ja Lensu Power Shop teenuseid.
Rida-4/6 mootoritel tasakaalustatakse väntvõll ja komponendid eraldi. Rida-5, v6/8 mootoritel on vaja teostada dünaamiline balanseerimine koos komponentide massi imiteerivate raskustega. Ehk koos väntvõlliga peate andma kaasa ka komponendid ning soovi/ vajaduse korral ka muud pöörleva massi osad – hooratas-sidur, eesmine rihmaratas (damper).

Komponentidel on vaja tasakaalustada 3 massi:

 1. kolvide komplektid (reciprocating, ehk edasi-tagasi liikuv mass)
 2. kepsude ülemine silm (reciprocating, ehk edasi-tagasi liikuv mass)
 3. kepsude alumine silm (rotating, ehk pöörlev mass)

Komponentide tasakaalustamise käigus kaalume täpselt ning dokumenteerime kõik eelmainitud massid ning seejärel eemaldame raskematelt komponentidelt materjali selliselt, et saada kõik massid kergeima vastava massiga võrdseks.
NB! Kepsude puhul ainuüksi üldmass ei ole näitaja, vaid oluline on massi jaotus. Oluline on, et oleksid võrdsed – ülemised massid omavahel ja alumised massid omavahel. Kui see on saavutatud, siis on tasakaalus nii masside jaotus, kui ka kepsude üldmass.
Näiteks: kepsude kõige kergem alumine silm on 428.2g ning teisel kepsul on sama mass 430.0g. See tähendab seda, et teisel kepsul tuleb võtta maha kepsu alumisest massist 1.8g materjali. Reaalsuses aga ei ole vaja ajada taga 0.0g toleranssi. Kuid siiski, reegel on – mida täpsem, seda parem. Samuti tuleb võtta arvesse ka mootori tüüp, mootori maksimum pöörded jms. Oleme võtnud eesmärgiks tasakaalustada 0.5-1.0g täpsusega ning see on võrdluseks oluliselt täpsem, kui tehase komplekteeritud seeria mootorite toleranss.

Juhul, kui kolvi komplektidel on suuremaid massi erinevusi, siis kombineerime põhimõttel raskeim kolb – kergeim kepsu ülemine silm ning tasakaalustame reciprocating masside summat, võttes maha materjali ainult kepsude ülemisest massist. Seda põhjusel, et alumiinium kolvilt on keeruline turvaliselt eemaldada materjali. Materjali eemaldamine tuleb teha võttes arvesse komponendi ehitust, et mitte nõrgendada detaili.

Balanseerimise tulemustest anname kliendile dokumenteeritud andmed ja täpse ülevaate.

Teenuse hind: 25eur/silinder (näiteks, 6 silindrilise mootori kepsud-kolvid 150eur).

  Sinu kontaktid


  Auto andmed  Kütuse tüüp:BensiinDiisel  ×